ทำไมอาหารขยะจึงอันตรายต่อสุขภาพ ?

อาหารขยะส่วนใหญ่มีคาร์โบไฮเดรตชนิดไม่ดี ไขมัน และโซเดียมในปริมาณมาก หากได้รับสารอาหารเหล่านี้เป็นประจำจะเกิดการสะสมในร่างกายและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ดังนี้

คาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว (Simple Carbohydrate) คือน้ำตาลชนิดต่าง ๆ ทั้งน้ำตาลสังเคราะห์และน้ำตาลที่พบตามธรรมชาติในนมและผลไม้ กับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Complex Carcohydrate) ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดดีที่ควรเลือกรับประทาน พบได้ในพืชตระกูลถั่ว ข้าว ผัก และธัญพืช หากเป็นธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีก็จะยิ่งอุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารและไฟเบอร์

ส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวนั้นย่อยง่าย ร่างกายจึงดูุดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วในรูปของน้ำตาลกลูโคส เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น ตับอ่อนจะตอบสนองด้วยการหลั่งอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงาน แต่หากน้ำตาลในเลือดมีปริมาณมากจนร่างกายใช้ได้ไม่หมด อินซูลินจะส่งสัญญาณให้ตับเก็บน้ำตาลเอาไว้ และนำออกมาใช้เมื่อร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

การบริโภคอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวอย่างน้ำตาลในปริมาณมากเป็นประจำ เช่น ขนมอบ คุกกี้ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และอาหารเช้าซีเรียล ทำให้ตับอ่อนต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน หรือเรียกว่ามีภาวะดื้ออินซูลิน หมายถึงผู้ที่มีน้ำตาลตกค้างอยู่ในกระแสเลือด ซึ่งเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคอ้วน

ไขมัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือไขมันอิ่มตัวหรือไขมันไม่ดี ซึ่งเป็นไขมันจากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนย เนยแข็ง และไขมันไม่อิ่มตัวหรือไขมันดี พบได้จากพืชและปลาบางชนิด เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะกอก และถั่วต่าง ๆ

ทั้งนี้ ไขมันที่มักใช้ในกระบวนการผลิตอาหารขยะและอาหารแปรรูป คือไขมันทรานส์สังเคราะห์ ซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวชนิดหนึ่ง เกิดจากกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าไฮโดรจีเนชัน (Hydrogenation) คือการเติมโมเลกุลไฮโดรเจนลงไปในน้ำมันพืช เพื่อลดกลิ่นเหม็นหืนและยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก เพราะไขมันทรานส์สังเคราะห์จะไปลดปริมาณคอเลสเตอรรอลชนิดดี (HDL) และเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) ในร่างกาย การบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบเป็นประจำ เช่น อาหารทอด ขนมกรุบกรอบ พิซซ่า จึงอาจทำให้มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง และเสี่ยงต่อสารพัดโรค เช่น โรคหัวใจ หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองแตก เป็นต้น

โซเดียม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเกลือที่บริโภคกันอยู่เป็นประจำ มีคุณสมบัติช่วยป้องกันร่างกายสูญเสียน้ำ รักษาสมดุลของของเหลวภายในร่างกาย และควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ หากบริโภคอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมาก เช่น ขนมกรุบกรอบ มันฝรั่งทอด อาจก่อให้เกิดภาวะบวมน้ำ ทำให้รู้สึกหงุดหงิด อึดอัด และมีอาการบวมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งยังเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจตามมาได้อีกด้วย