ผักสดอันตราย

อันตรายจากผักผลไม้

อันตรายจากผักผลไม้มี 3 ประเภท ได้แก่

1. อันตรายจากพยาธิและเชื้อโรค เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เกษตรกรบางรายได้นำเอาอุจจาระคนหรือมูลสัตว์สดมาใช้เป็นปุ๋ยรดผักตามแหล่งเพาะปลูกต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดการปนเปื้อนของไข่พยาธิ ตัวอ่อนพยาธิ และเชื้อโรคของระบบทางเดินอาหารชนิดต่างๆในผักสด โดยทั่วไปผักที่พบไข่พยาธิ ตัวอ่อนพยาธิหรือเชื้อโรคได้มาก มักเป็นผักชนิดที่ใบไม่เรียบ และซ้อนกันมากๆ เช่น ผักกาดขาว สะระแหน่ ผักชี ต้นหอม และ กะหล่ำปลี เป็นต้น ซึ่งเป็นผักสดที่คนไทยนิยมบริโภคสดๆ ทำให้มีโอกาสได้รับไข่พยาธิ หรือเชื้อโรค เข้าไปได้มาก ทำให้เป็นโรคพยาธิได้เช่น โรคพยาธิตืดหมู โรคพยาธิแส้ม้า โรคพยาธิไส้เดือน เป็นต้น หรือโรคของระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคบิด โรคอหิวาตกโรค และโรคไทฟอยด์ เป็นต้น

2. อันตรายจากสารฟอกขาว โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (Sodium Hydrosulfite) หรือที่รู้จักดีในชื่อ “ผงซักมุ้ง” เป็นสารฟอกขาวชนิดหนึ่ง สารนี้มีการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเส้นใยไหม แห และอวน แต่พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้านำไปแช่ผักและผลไม้บางชนิด เช่น ถั่วงอก หน่อไม้ไผ่ตง ขิงหั่นฝอย และ กระท้อน เป็นต้น บางครั้งยังใส่ในอาหารอื่น เช่น น้ำมันมะพร้าว หน่อไม้ดอง น้ำตาลมะพร้าว และทุเรียนกวนฯลฯ ถ้าได้รับสารนี้โดยการบริโภค จะทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะที่สัมผัสกับอาหาร เช่นปาก ลำคอ กระเพาะอาหาร เกิดการปวดท้อง อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ความดันโลหิตจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แพ้อย่างรุนแรงหรือผู้ป่วยโรคหอบหืดจะมีอาการช็อกหมดสติและเสียชีวิต

3. อันตรายจากสารพิษตกค้าง เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปในปริมาณน้อยๆ แต่บ่อยครั้งเป็นเวลานาน จะสะสมเพิ่มปริมาณมากขึ้น จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลจนกลายเป็นเซลมะเร็งลุกลามไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ เช่น มะเร็งของตับและมะเร็งของลำไส้ เป็นต้น

 

ผักที่ไม่ควรบริโภคดิบๆ

ผักที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวัน มีบางชนิดที่ไม่ควรรับประทานดิบๆ ในปริมาณมาก เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงอย่างท้องอืด ท้องเฟ้อ ได้ บางชนิดหากรับประทานดิบๆ ไป ก็มีผลต่อร่างกายมากกว่าที่เรารู้

1. ผักตระกูลกะหล่ำปลี ได้แก่ กะหล่ำปลี กะหล่ำปลีดอก บร็อกโคลี เพราะผักชนิดนี้มีสารกอยโตรเจน ซึ่งไปขัดขวางการทำงานของต่อมไทรอยด์ในการจับไอโอดีน

2. ถั่วฝักยาว ยิ่งเป็นถั่วฝักยาวดิบด้วยแล้วจะมีแก๊สค่อนข้างสูงโดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ท้องอืด

3.ถั่วงอก ที่หลายคนชอบใส่ในก๊วยเตี๋ยวหรือผัดไท ในถั่วงอกดิบมีสารพิษธรรมชาติชื่อ ไฟเตด ทำให้ขัดขวางการดูดซึมของสารบางชนิดได้

4. ผักโขม ไม่ควรกินดิบเพราะกรดในผักโขมจะขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็ก

5. หน่อไม้ มันสำปะหลัง มีสารไซยาไนด์สูง มีผลต่อระบบประสาท ทำให้มึนงงได้ ผู้บริโภคควรนำไปต้มน้ำทิ้งก่อนนำมาปรุงอาหาร