พิชซ่าอาหารขยะ

พิชซ่าอาหารขยะที่เกิดโรคอ้วน

พิชซ่าอาหารขยะ
พิชซ่าอาหารขยะ

 

ในเชิงการค้าจะประกอบไปด้วยอาหารที่มาจากการตัดแต่งพันธุกรรม ชนิด
– เนยแท้ 10% เท่านั้น
– แป้ง ที่ผ่านการปรุงแต่งให้ขาว
ที่ได้ทำการฟอกสี ทำให้วิตามินและเกลือแร่ออกไป แต่ได้เติมเกลือแร่
สังเคราะห์เข้าไปใหม่
– ซอสมะเขือเทศทำด้วยสารที่
คล้ายมะเขือเทศ สารกันบูด ที่อาจมีพิษเมื่อเกิดการสะสม
– แป้งสาลี ที่นำมาใช้ เป็นแป้งชนิดที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม
– น้ำม้นฝ้าย ฝ้ายไม่ได้เป็นพืช
พวกอาหาร มันอาจผ่านสเปร์ยด้วยยาฆ่าแมลงที่ชาวไร่ใช้