ฝนฟ้าอากาศ

ฝนฟ้าอากาศ : อากาศโดยทั่วไปกลับมาร้อนบางพื้นที่มีฝนตก

ฝนฟ้าอากาศ
ฝนฟ้าอากาศ

แม้ว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนขึ้น แต่บางพื้นที่ยังเสี่ยงที่จะเจอฝนตกได้ติดตามในฝนฟ้าอากาศลมหนาวจากจีน ที่ปกคลุมตอนบนของไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปกลับมาร้อนขึ้น แต่บางพื้นที่ก็มีฝนตกได้ด้วย ส่วนทางใต้ ยังมีฝนตกมากกว่าทุกพื้นที่ เพราะลมตะวันออกกำลังปานกลางยังพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้สภาพอากาศแต่ละภาค

: ภาคเหนือ ยังมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
: ภาคอีสาน เช้า ๆ ยังมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส
: ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส และ มีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และ ราชบุรี
: ภาคตะวันออก มีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
: ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย มีฝน 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ตกได้บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ทะเลคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนฝั่งอันดามันมีฝน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ตกได้ที่ระนอง พังงา และสตูล ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส และ มีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่