category

ประเภทอาหารขยะ

ประเภทของอาหารขยะ

การแบ่งประเภทของอาหารขยะนั้น สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ดังนี้

3.1 อาหารประเภททอด
อาหารประเภททอดเช่น ไก่ทอด มันฝรั่งทอด จะใช้น้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวทอด เพราะว่ามีราคาค่อนข้างถูก ทนต่อความร้อนหรืออุณหภูมิสูงในน้ำมันทอดได้ดี การที่รับประทานอาหารขยะจะได้รับไขมันมากกว่าที่ร่างกายต้องการสำหรับหนึ่งมื้อ ถ้ารับประทานบ่อยเกินไปอาจมีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้นได้
3.2 อาหารหรือขนมที่มีเกลือ
โดยทั่วไปแล้วร่างกายต้องการเกลือเพียงเล็กน้อยภายในหนึ่งวัน แต่อาหารขยะมีปริมาณโซเดียมเป็นส่วนผสมในสัดส่วนที่สูงมาก หากรับประทานเข้าไปในปริมาณมากจะทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ปริมาณโซเดียมที่มากที่สุดต่อหนึ่งวันที่ร่างกายต้องการต้องการนั้นจะอยู่ในปริมาณ 2,500 กรัม
3.3 อาหารประเภทน้ำตาลสูง
อาหารประเภทน้ำตาลสูงเช่น น้ำอัดลม ลูกอม โดนัท จะมีระดับน้ำตาลในปริมาณสูงมาก การที่รับประทานในปริมาณมากย่อมส่งผลเสียโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นน้ำหนักตัว อาจทำให้เกิดโรคต่างๆได้เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังเป็นต้นเหตุของการเกิดฟันผุอีกด้วย
3.4 อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
แม้ว่าคาร์โบไฮเดรตจะเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย แต่ถ้าหากรับประทานในปริมาณมากเกินความต้องการใน 1 มื้อ ส่วนที่เหลือใช้จะเก็บสะสมเป็นไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้เกิดโรคอ้วนได้(อาหารขยะ ภัยร้ายใกล้ตัว.2558:ออนไลน์)ซึ่งอาหารขยะมีอยู่หลายชนิด ซึ่งส่วนมากได้รับความนิยมจากผู้บริโภคโดยทั่วไป