เกี่ยวกับเรา

chevronthinkswerestupid.org เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลอาหารขยะ หรือ JUNK FOOD มาไว้ที่นี้ โดยเว็บไซต์ chevronthinkswerestupid.org จะนำเสนอ เนื้อหาหลัก ๆ อยู่ 4 หัวข้อได้แก่

  • ข้อมูลอาหารขยะ
  • ประเภทอาหารขยะ
  • โทษของอาหารขยะ
  • รวมอาหารขยะ